Aktuality


Pracovní nabídka


Jsme nezisková organizace, která již 22 let poskytuje své služby lidem se zdravotním postižením
a seniorům prostřednictvím sociálních služeb (sociální rehabilitace, osobní asistence) a podporovaného zaměstnávání.

Aktuálně hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici sociálního pracovníka pro pobočku v Jindřichově Hradci. Jedná se o různorodou práci napříč službami, od přímého kontaktu s uživateli, po vedení sociální agendy. Naučíte se pracovat samostatně i v týmu a zúročíte své studijní znalosti. Budete umět řešit krizové situace, nezaleknete se žádné složenky, exekučního příkazu či pracovní smlouvy. Nabízíme Vám práci v kolektivu, zaškolení do dané problematiky, podporu formou supervize, oporu v profesním
i osobním rozvoji, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024, s možností prodloužení. Výše úvazku je na dohodě. Finanční ohodnocení činí 12.000,- Kč hrubá mzda (0,4 úvazek) nebo 30.000,- Kč hrubá mzda (1,0 úvazek). Požadujeme dokončené sociální vzdělání dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V případě zájmu
o další informace kontaktujte naši organizaci, nebo nám rovnou pošlete svůj životopis. Kontaktní údaje jsou: Mgr. Erika Kellerová, Dis., e-mail: kellerova@mesada.eu, tel. 724 057 926.
Těšíme se na Vás.

MESADA, z. s.
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám poklidný rok 2024

Adventní trhy 2023 v Jindřichově Hradci dne 11.-12.12.2023


Ve dnech 11.-12.12.2023 jsme měli k dispozici dřevěný stánek zapůjčený městem k propagaci naší organizace a služeb, které zastřešujeme. Na základě povolené veřejné sbírky jsme mohli prodat i nějaké výrobky. Kolegyním, které se této bohulibé činnosti propůjčily, děkujeme, a Vám všem, kteří jste se
u našeho stánku zastavili, také. Krásné Vánoce a pohodu v novém roce přeje pracovní tým MESADY.


Valentin Horba a jeho přátelé přispěli na MESADu


18. listopadu 2023 křtil jihočeský malíř Valentin Horba tradičně v kavárně Vykulená Sova v Písku nástěnný kalendář na příští rok. Opět jsem byla pozvána jako zástupkyně organizace, na jejíž služby jde výtěžek sbírky spojené s touto milou akcí. Sešli se přátelé, kamarádi, příznivci nevšední poetické tvorby pana Horby. Nechyběla dudácká kapela, hostem setkání byla letos česká herečka Valérie Zawadská. Atmosféra byla skvělá, společně jsme si zazpívali a bylo nám v předvánočním čase moc dobře. Majitelka kavárny Kristýna Bácová se o nás dobře starala. Vybralo se 18 500,-Kč, které použijeme na zajištění našich služeb pro seniory a zdravotně postižené. Všem dárcům děkujeme.


Poděkování od uživatele služby osobní asistence


V těchto dnech jsme obdrželi písemné poděkování od uživatele služby osobní asistence v Jindřichově Hradci. Pro osobní asistentky jsou podobná ocenění uznáním jejich práce, kterých si velmi vážíme.


Navýšení úhrady za poskytování služby osobní asistenceOd 1. 6. 2023 jsme nuceni zvýšit sazbu za poskytování služby osobní asistence, a to jak v Písku, tak v Jindřichově Hradci. Činíme tak s ohledem na Doporučený postup, který vydalo MPSV (ke stažení zde). Nový ceník naleznete na našich webových stránkách v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ nebo záložce služby OSOBNÍ ASISTENCE.
Děkujeme za pochopení.


Návštěva žáků Praktické školy dvouleté v Písku


20. dubna naši organizaci navštívila skupina žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, aby se blíže seznámila se službou sociální rehabilitace. Žáky zajímala především oblast budoucího pracovního uplatnění. Byla jim představena metoda podporovaného zaměstnávání, na kterou se MESADA dlouhodobě specializuje. Pozvali jsme také jednoho uživatele našich služeb, absolventa stejnojmenné praktické školy, který se s žáky podělil o své několikaleté pracovní zkušenosti, které získal i díky spolupráci s MESADOU. Na závěr měli žáci příležitost podívat se na pracoviště za dalším naším uživatelem, kterému aktuálně poskytujeme podporu formou pracovní asistence. Doufáme, že toto setkání pomůže žákům v dalším rozhodování, jakou cestou se po ukončení školy vydat. Ať už to bude práce, další studium nebo jiné aktivity, přejeme jim mnoho úspěchů a spokojenosti. Jsme zároveň připraveni se případným zájemcům z řad budoucích absolventů věnovat a podpořit je třeba právě při jejich vstupu do pracovního života.
Píšete o nás…


V dubnovém vydání Jindřichohradeckého zpravodaje byl otištěn článek od paní Anny Švehlové, která popsala zkušenost s naší organizací a vyjádřila poděkování osobní asistentce Hance Landové. Tato slova chvály nás nejenom těší, ale také povzbuzují do další práce. Ještě jednou paní Švehlové velmi děkujeme.


PF 2023

Navýšení úhrady za poskytování služby osobní asistence


Od 1. 1. 2023 jsme nuceni zvýšit sazbu za poskytování služby osobní asistence, a to jak v Písku, tak v Jindřichově Hradci. Stávající sazba 130,-Kč / 1 hodina, bude navýšena o 5,- Kč, tedy na 135,- Kč
/ 1 hodina. Děkujeme za pochopení.
Dobré skutky malíře Valentina Horby


Pan Valentin Horba je nejenom nadšený malíř, ale také velký filantrop. Stává se již tradicí, že nám každý rok daruje nástěnné kalendáře s autorskými obrázky, které nám zvelebují naše kanceláře, ale cizí
p. Horbovi není ani finanční podpora. Několikrát nás již v minulosti obdaroval částkou vybranou
u příležitosti vernisáží jeho obrazů. Na začátku listopadu daroval MESADĚ 7.600,- Kč. Velmi si podpory vážíme a děkujeme za ni.

Ukončení realizace projektu „Podporované zaměstnání – cesta ze sociálního vyloučení“


Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630K 31. 10. 2022 jsme úspěšně zakončili další evropský projekt, který v naší organizaci běžel 37 měsíců. Pracovní konzultanti pracovali celkem s 48 účastníky, z nichž 41 bylo úspěšných. Cílem projektu bylo podpořit osoby ze sociálně vyloučených lokalit města Písku prostřednictvím tréninkových pracovních míst na volném trhu práce. Účastníci si osvojovali a prohlubovali potřebné schopnosti k nalezení vhodného zaměstnání a získávali i vlastní pracovní dovednosti. Zapojení do projektu znamenalo pro některé účastníky i možnost řešit další potíže související s jejich nepříznivou sociální situací.

Všem účastníkům a zaměstnavatelům děkujeme za spolupráci.ydi??

Ukončení realizace projektu Cesta ke změně III


Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525K 30. 6. 2022 jsme úspěšně zakončili realizaci projektu Cesta ke změně III, který běžel 21 měsíců. Cílem projektu bylo podpořit osoby se zdravotním postižením v oblasti pracovního uplatnění. Projektu se zúčastnilo celkem 61 osob, které využily podpory zkušených pracovních konzultantů, a to v Písku, v Jindřichově Hradci a ve Strakonicích. Kromě získání nových pracovních zkušeností či stabilního zaměstnání měli účastníci příležitost, osvojit si řadu dovedností a znalostí pro nalezení vhodného zaměstnání.

Všem účastníkům a zaměstnavatelům děkujeme za důvěru, pracovní příležitosti a vřelou spolupráci.
Prodloužení realizace projektu PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CESTA ZE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ


Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630
Prodloužení realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 10. 2022


Oslavili jsme 20. narozeniny


V písecké knihovně jsme 16. června 2022 přivítali mnoho hostů, kteří s námi shlédli krátké video
o MESADĚ. Následovalo úvodní slovo paní starostky a vedoucí sociálního odboru, seznámení s našimi službami a projekty. Podnětný byl rozhovor s ředitelem pražské organizace poskytující osobní asistenci. Obohacující bylo sdílení zkušeností klientů, zaměstnavatelů, vedoucí oddělení sociální práce
a pomoci a psychoterapeutky s MESADOU. Účastníci se s námi zasmáli a byli jsme společně dojati, když maminka klienta vyprávěla o svém synovi se zdravotním postižením a o jejich spolupráci s námi.

Večer se uskutečnil koncert kapely Závodní ovce v Divadle Pod čarou. Sešli jsme se zde s našimi klienty, příznivci, podporovateli, zaměstnanci a jejich blízkými. Tancovali jsme, povídali si, občerstvovali jsme se, krájeli jsme a posléze jedli narozeninový dort. Zkrátka jsme si naše narozeniny moc užili.

Všem hostům, organizátorům a gratulantům srdečně děkujeme.

Seznamte se s MESADOU prostřednictvím video-vizitky


U příležitosti 20. výročí založení MESADY jsme se rozhodli natočit krátké video o naší organizaci. Natáčení probíhalo v Písku, kde máme centrálu. I když je video delší, než jsme původně plánovali, věříme, že stojí za zhlédnutí až do konce. Videem Vás provede ředitelka organizace paní Tamara Křivánková.


NADACE ČEZ podpořila dlouhodobé uživatele osobní asistence v Písku a v Jindřichově Hradci


Díky mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem - jsme získali finanční podporu ve výši 50.400,-Kč
od Nadace ČEZ. Naše poděkování patří Skupině ČEZ a uživatelům zmíněné aplikace, kteří se „hýbali“ pro dobrou věc a během několika dní nasbírali maximální počet bodů k získání cílové částky. Během realizace se nám vloudil šotek do díla a hrozilo, že finanční prostředky nakonec nevyužijeme. To se však díky vstřícnému postoji ze strany Nadace ČEZ nestalo, a my tak můžeme do 30. 6. 2022 peníze použít na provozní náklady služby osobní asistence v Písku i v Jindřichově Hradci. Za přispění Nadace ČEZ jsme tak schopni nadále poskytovat kvalitní služby našim uživatelům, kteří často bez pomoci druhé osoby nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, nemohou se podílet na společenském dění nebo třeba rozvíjet své zájmy, koníčky. Mockrát děkujeme.logo ČEZ Nadace


Srdečně Vás zveme na narozeninovou oslavu u příležitosti 20. výročí založení naší organizace.


Akce se uskuteční ve čtvrtek 16. června. Od 13.00 proběhne setkání se zástupci MESADY a jejich hosty v přednáškovém sále Městské knihovny Písek. Kromě prezentace výsledků a aktivit našich služeb vystoupí několik zajímavých hostů z řad spolupracujících zaměstnavatelů a kolegů, odborníků na sociální práci.

Večer se bude konat v Divadle Pod Čarou benefiční koncert v podání kapely Závodní ovce. Koncert bude zahájen v 19.30 a vedle dobré hudby nebude chybět narozeninový dort.

Ukončení realizace projektu Cesta ke změně III ve StrakonicíchJe to 18 měsíců, co jsme ve Strakonicích zahájili realizaci projektu, jehož cílem bylo nabídnout lidem se zdravotním postižením, žijícím na Strakonicku, pomoc s uplatněním na trhu práce. Naše organizace má za sebou dvacet let fungování a účastníky našich předchozích projektů vždy byli i zdravotně postižení lidé ze Strakonicka, kteří za námi dojížděli do Písku. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli vytvořit zázemí pro projekt Cesta ke změně III pro strakonické zájemce přímo ve Strakonicích. Zřízení kanceláře znamenalo být blíže klientům ze Strakonicka, ale také pracovat efektivněji se zaměstnavateli při hledání zaměstnání na místním trhu práce.

Začátek nové pobočky je vždy spojen s navazováním nových kontaktů, s poznáváním místního trhu práce či seznamování se s dalšími organizacemi a institucemi. Realizaci projektu zajištovaly ve Strakonicích dvě pracovní konzultantky. Jejich pomoc využilo několik desítek zájemců. Někteří si přišli „jen“ pro radu, jiní navázali intenzivní spolupráci, zvýšili své dovednosti v oblasti hledání práce a v ideálním případě získali zaměstnání. Úspěšně tak bylo podpořeno 16 účastníků s průměrnou délkou spolupráce 11 měsíců.

Bohužel, většina podobných projektů má omezenou dobu trvání. Realizace projektu Cesta ke změně III byla ve Strakonicích ukončena k 31. 3. 2022. Služby spojené s podporovaným zaměstnáváním jsou pro naše klienty zdarma a bez finanční podpory z jiných zdrojů nemůžeme v podobné činnosti pokračovat. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Věříme, že budeme schopni opět v budoucnu nabídnout naše služby i ve Strakonicích prostřednictvím dalšího projektu. I když byl projekt ve Strakonicích ukončen, mohou se „Strakoničáci“, kteří by měli o hledání zaměstnání v rámci tohoto projekt zájem, obrátit na píseckou pobočku. Zde byla realizace projektu prodloužena do 30. 6. 2022.
Nové reference od zaměstnaných účastníků projektu Cesta ke změně IIIJsme rádi, že se po čase můžeme podělit o nové reference od účastníků projektu Cesta ke změně III, (více zde). Jedná se o krátké zprávy účastníků, které nejčastěji popisují spolupráci s MESADOU a své zkušenosti z nového zaměstnání. Všem účastníkům mockrát děkujeme…

reference projektu Cesta ke změně III
Prodloužení realizace projektu „Cesta ke změně III“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525
Prodloužení realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022


  • Jste osoba se zdravotním postižením?
  • Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?
  • I Vy můžete být pro zaměstnavatele zajímaví!
  • I Vy máte zaměstnavateli co nabídnout!


Více informací naleznete zde.
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám nadějný rok 2022

NADACE ČEZ podpořila dlouhodobé klienty osobní asistence v Písku a v Jindřichově Hradci


Díky mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem jsme získali finanční podporu ve výši 50.400,- Kč od Nadace ČEZ. Naše poděkování patří Skupině ČEZ a uživatelům zmíněné aplikace, kteří se „hýbali“ pro dobrou věc a během několika dní nasbírali maximální počet bodů k získání cílové částky. Takovou rychlost jsme opravdu nečekali a moc si této podpory vážíme. Mezi šest dlouholetých píseckých klientů bude rozdělena částka ve výši 39 720,-Kč, tři jindřichohradečtí klienti obdrží dohromady
10 680,-Kč. Celkem tedy můžeme díky Nadaci ČEZ poskytnout našim klientům 420 hodin asistence zdarma.logo ČEZ Nadace


Osobní asistence


Sociální službu osobní asistence poskytuje MESADA na Písecku a Jindřichohradecku již dlouhé roky. Osobní asistence je terénní služba, díky které mohou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, zůstat ve svém domácím prostředí. Osobní asistentky docházejí za uživateli služby domů, do jejich přirozeného prostředí, kde jim pomáhají se zajištěním chodu domácnosti, s péčí o vlastní osobu, se zajištěním stravy, ale také pomáhají zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.

Pomalu se blíží zima, a tak někteří naši uživatelé využívají osobní asistenci k tomu, aby si užili teplé, slunné dny podzimu. S asistentkami vyrážejí na procházky, kde mohou potkat své známé a sousedy, nebo si rádi posedí v kavárně s dobrou kávou.

Pokud Vás zajímají bližší informace o službě, neváhejte nás kontaktovat. Osobní návštěvu doporučujeme nejdříve dojednat telefonicky (kancelář Písek: 608 860 256, kancelář Jindřichův Hradec: 608 860 010).Zkušenosti účastníků projektu Cesta ke změně III
s podporovaným zaměstnáváním


Projekt Cesta ke změně III je zaměřen na pomoc lidem se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce více zde. Úspěchy tohoto projektu, ale hlavně pak jednotlivých účastníků, můžete sledovat prostřednictvím krátkých referencí zde, které se nám podaří během spolupráce s účastníky získat. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že dobré zprávy můžeme šířit dál.


Sponzorský dar od společnosti Casta a.s.


Písecká stavební společnost Casta a. s. opětovně podpořila naši organizaci, a to částkou 20.000,- Kč. Finanční dar bude použit na službu Sociální rehabilitace, kterou na Písecku poskytujeme lidem
se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Mockrát děkujeme…logo Casta a.s.


Job kluby pro osoby se zdravotním postižením


V rámci projektu Cesta ke změně III se v průběhu května a června konaly skupinové aktivity (tzv. Job kluby) na téma „Hledání zaměstnání“ a „Pracovní pohovor“. Skupinová setkání jsou vedle individuálních schůzek s účastníky doplňkovou aktivitou, díky které si účastníci projektu mohou prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti hledání zaměstnání. Pokud jste i Vy osobou se zdravotním postižením - jste invalidní nebo máte status osoby se zdravotním znevýhodněním - a nedaří se Vám dlouhodobě nalézt práci, rádi Vám pomůžeme při řešení Vaší situace a budeme Vám nápomocni při hledání zaměstnání. Projekt realizujeme na všech našich pobočkách, tedy v Písku, Jindřichově Hradci a ve Strakonicích.


Job klub Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního vyloučení


Na přelomu měsíce května a června proběhly další dvě setkání účastníků projektu v rámci skupinové aktivity Job klub, zaměřené na získávání potřebných znalostí a dovedností z oblasti práce. Oba Job kluby byly na téma Základy pracovního práva.

Informace z průběhu akce naleznete zde.

Pokud Vás zaujal náš projekt Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního vyloučení a máte problém najít vhodné zaměstnání, zkuste se na nás obrátit. Najdete nás v Písku, v budově VZP - 1. patro.
Pozvánka na JOB klub


Využijte možnost získat informace o obsahu pracovní smlouvy, způsobech rozvázání pracovního poměru nebo třeba co Vám musí zaměstnavatel v práci zajistit.

JOB klub na téma „Základy pracovního práva“ se koná 10. června od 11 do 14 hodin v konzultační místnosti MESADA z.s. Písek (budova VZP).

Skripta a malé občerstvení zajištěno, účast zdarma.

Přihlásit se můžete přes telefonní kontakt.

Těší se na Vás pracovní konzultantky projektu „Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení”.


Podporované zaměstnávání má smysl


Od podzimu 2019 realizujeme v Písku ojedinělý projekt Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení, prostřednictvím kterého můžeme lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří usilují
o začlenění do běžné společnosti, poskytnout pomoc s hledáním zaměstnání. Přestože „koronavirová doba“ komplikuje práci, jak účastníkům projektu, tak pracovním konzultantům, přichází i úspěchy
v podobě spokojených účastníků, kteří již získali nová zaměstnání a díky tomu se jim otevřela možnost řešit i jiné potíže související s dlouhodobou nezaměstnaností jako je zadlužení, nevyhovující bydlení, ztráta kontaktů apod.
Mnozí z nás v poslední době zažili nečekanou ztrátu zaměstnání nebo byli nuceni zůstat doma. Jaký má nezaměstnanost a opakovaný neúspěch na trhu práce dopad na životní situaci člověka, zejména jeho psychický stav, lze těžko pochopit. Situaci může ilustrovat následující příklad dobré praxe.

Příklad dobré praxe: „ O projektu MESADY jsem se dozvěděla od pracovnice Naděje ze střediska Svatoplukova, kde nyní bydlím se svými dětmi. První schůzku v MESADĚ jsem měla loni v létě. Ujala se mě pracovní konzultantka, která mi řekla, co účast v projektu obnáší a hlavně, jakou pomoc mi může nabídnout. Nejdřív jsem na schůzky docházela asi jedenkrát týdně, s konzultantkou jsme probíraly možnosti vhodného zaměstnání, ale i jiné problémy, třeba řešení oddlužení nebo bydlení. Časem jsem zjistila, proč je pro mě výhodnější mít pracovní smlouvu a odmítat práce „na černo“. Taky jsem si vyzkoušela, jak mluvit se zaměstnavatelem při pracovním pohovoru nebo jak si vyjednat pracovní podmínky. Zúčastnila jsem se několika výběrových řízení a na některé pohovory mě doprovázela i moje konzultantka. Asi po pěti měsících spolupráce jsem uspěla ve firmě Toyota Dolák Písek jako pracovnice úklidu. Nejdřív jsem nastoupila na krátkodobou praxi, čtyři hodiny denně, abych si vyzkoušela, jak práci v autosalónu zvládnu a taky jak mě přijme kolektiv. Protože bylo vše v pořádku, získala jsem od nového roku pracovní smlouvu na plný úvazek. Jsem tam dost spokojená, protože se mi hodně zlepšil příjem, kolektiv je fajn a zaměstnavatel je se mnou natolik spokojený, že mi nabídl i rozšíření pracovní náplně
a navýšení platu. Doufám, že si pomalu budu moct splnit sen o bydlení v pronajatém bytě a zbavím se starých dluhů. Chce to jen docházet do zaměstnání a dělat svou práci dobře, aby se na vás mohl zaměstnavatel spolehnout. MESADĚ, hlavně paní konzultantce děkuju za příležitost a za vše, s čím mi pomohla.”
Aktuální situace v MESADĚZdá se, že situace kolem koronaviru se postupně uklidňuje. Doufáme, že to tak vydrží i nadále a pro naše klienty hledající práci budeme vedle individuálních schůzek schopni brzy uspořádat také skupinová setkání, zejména Job kluby, které nezaměstnaným klientům přináší nepostradatelnou zkušenost.

Nelehkým obdobím prochází také uživatelé služby osobní asistence. Nejčastěji se jedná o seniory, jejichž osobní kontakty se vlivem koronaviru omezily na minimum a často jediným kontaktem je pro ně přítomnost pracovníka MESADY – osobního asistenta, který prochází pravidelným testováním.

Situace spojená s covidem – 19 trvá již opravdu dlouho, přesto prosíme všechny návštěvníky MESADY, aby respektovali dodržování hygienických opatření (nasazený respirátor, dezinfekce rukou, dostatečný rozestup) a včas informovali o možných příznacích infekčního onemocnění nebo prokázané nákaze covidem – 19.

Mockrát děkujeme.Opatření COVID - 19


Vážení zájemci, uživatelé a účastníci,

s ohledem na současnou situaci spojenou s šířením koronaviru prosíme, abyste při schůzkách s našimi pracovníky dbali na dodržování zvýšených hygienických opatření (nasazený respirátor, dezinfekce rukou, dostatečný rozestup).

Pokud máte jakékoliv příznaky infekční nemoci, využijte naše služby pouze telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme za pochopení.
MESADA na facebooku


S novým rokem jsme se rozhodli rozšířit naše komunikační sítě s veřejností a vedle webových stránek nás nově najdete také na facebooku. Věříme, že se nám tak podaří být s Vámi více ve spojení, pružně reagovat na Vaše dotazy a hlavně rychleji šířit informace o dění v MESADĚ. Ti, kteří však nejsou příznivci facebooku se nemusí obávat, na webových stránkách MESADY budou nadále zveřejňovány důležité aktuality. I my jsme zvědaví, jak se MESADA s facebookem sžije, ale už teď se těšíme na novou zkušenost a bližší kontakt s Vámi.


Ukončení činnosti vimperské pobočky


Od 15. 10. 2003 působila MESADA, z. s. ve Vimperku. Poskytovala zde službu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Především se zaměřovala na hledání práce, ale i na další potíže, s nimiž se lidé s postižením setkávají. Realizovala projekty, kdy mohla jejich účastníkům dotovat pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. K 31. 12. 2020 pobočka svou činnost ukončila.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás na Vimpersku a Prachaticku během 17 let podporovali: Městu Vimperk za finanční podporu a spolupráci ohledně klientů, kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR ve Vimperku a v Prachaticích za spolupráci ohledně uživatelů služeb, firmám David Ryšánek - ZAHRADNICTVÍ, Volyňská kultura, příspěvková organizace, ROHDE & SCHWARZ, závod Vimperk, s.r.o.
a dalším organizacím, které zaměstnávaly naše klienty.

O klienty se staraly Pavlína Dobruská a Alena Tothová, které pobočku rozjížděly, Marie Šrámková, Monika Jurečková, jeden celý rok do Vimperka dojížděly každý týden kolegyně Jana Fošenbauerová
a Hana Hrehová z Písku, v posledních dvou letech měla pobočka stálé zaměstnance Kateřinu Tomáš
a Alexandru Francovou a poslední měsíce před uzavřením pobočky pak z Písku dojížděla Jana Bojarová. Všem děkuji za odvedenou práci. Dík patří i dalším subjektům, s nimiž jsme spolupracovali.
Vše dobré v životě přejeme také našim bývalým klientům.

Za MESADA, z. s. Tamara Křivánková, ředitelka
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám poklidný rok 2021


Poděkování panu malíři Valentinu Horbovi


Rádi bychom v čase adventním poděkovali z celého srdce našemu podporovateli panu Horbovi, autorovi obrazů z jihočeské krajiny a měst. Obrazy pana Horby dokáží svými barvami a atmosférou pohladit
po duši stejně tak, jako jeho dobré skutky. Pan Horba na MESADU myslí pokaždé rovnou dvakrát, když vydá další ze svých nádherných kalendářů. Jednak nám vždy několik výtisků daruje a také již po dva roky naší organizaci věnoval část výtěžku z dražby svého díla.

Pane Valentine Horbo DĚKUJEME VÁM!!!


MESADA nově také ve Strakonicích


Rádi bychom Vás informovali, že MESADA rozšiřuje své služby do Strakonic. Otevíráme zde naši novou pobočku. Projekt zaměřený na podporované zaměstnávání s názvem Cesta ke změně III, který navazuje na řadu úspěšných projektů, bude dostupný i v tomto městě. Projekt je určen lidem se zdravotním postižním žijícím v okrese Strakonice. Najdete nás v budově České spořitelny (Velké náměstí, č. p. 55) ve 3. patře. Přístup do budovy je bezbariérový a vstupní dveře jsou otevřeny po celý den. Kontakt
na pracovní konzultanty naleznete zde. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace pro uživatele osobní asistence v souvislosti
s onemocněním COVID – 19


Omezený vstup do budovy písecké centrály v souvislosti
s COVID-19


V důsledku omezené provozní doby VZP ČR, v jejíž budově sídlíme, je vstup do zázemí písecké MESADY omezen na tyto časy:


Pondělí 08.00 - 13.00 hodin
Středa 12.00 - 17.00 hodin

Pokud se nás pokusíte navštívit mimo výše uvedené časy, nedostanete se do budovy. Proto doporučujeme, abyste se nejprve telefonicky spojili s vybraným pracovníkem MESADY nebo svou návštěvu směřovali na výše uvedené časy.

Děkujeme za pochopení
Podporované zaměstnávání, aneb konec jedné cesty a začátek nové


K 30. 9. 2020 jsme zakončili projekt zaměřený na podporované zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Pracovním konzultantkám se podařilo úspěšně podpořit celkem 56 účastníků, kteří získali vytoužené zaměstnání, zkusili si novou práci, ujasnili si svou pozici na trhu práce, anebo si například rozšílili svou odbornost. Jsme za to rádi a věříme, že podobnou radost mají i ti, kteří mohli být součástí tohoto projektu.

Od 1. 10. 2020 zahajujeme nový (návazný) projekt Cesta ke změně III. Základní informace naleznete zde. Pokud se chcete zajímat o podrobné informace, neváhejte kontaktovat některou z našich poboček. Nově nás nejdete také ve Strakonicích.Těšíme se na Vás.
Pozvánka na seznámení s projektem Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení


Novinky k projektu Podporované zaměstnávání – Cesta ze sociálního vyloučení


Projekt má za sebou již 11 měsíců realizace a tím pádem ukončené druhé monitorovací období. Za tuto dobu proběhly dvě informační schůzky. Jedna schůzka byla určena lidem evidovaným na ÚP, jedna schůzka s účastníky projektu organizace Slovo 21. Projekt byl také prezentován pracovníkům různých organizací, které s cílovou skupinou taktéž pracují (Charita, Naděje, Probační a mediační služba, Městské středisko sociálních služeb - noclehárna a Městská policie Písek). Více info zde.
Reference od zaměstnaných účastníků projektu Cesta ke změně II


S blížícím se koncem projektu jsme oslovili další zaměstnané účastníky, aby nám poskytli reference
a podělili se tak o svou zkušenost s podporovaným zaměstnáváním zde. Patří jim za to velké poděkování, neboť díky nim můžeme náš projekt přiblížit dalším potenciálním zájemcům, kteří zvažují oslovit naši organizaci s žádostí o pomoc při hledání vhodné práce. Děkujeme…
Job kluby pro nezaměstnané


Účastníci stávajícího projektu Cesta ke změně II mají nadále příležitost účastnit se skupinových setkání, která jsou zaměřena na řešení nezaměstnanosti. Témata setkání jsou různorodá. Vedle získání teoretických znalostí je kladen důraz na osvojení praktických dovedností. Příkladem může být poslední jindřichohradecký Job klub, který proběhl formou exkurze u zaměstnavatele nebo písecký Job klub, který byl pojat jako fiktivní výběrové řízení za účasti personalisty. Články z obou Job klubů jsou dostupné v záložce projektu Cesta ke změně II.
Všedobr v Písku


Na konci června proběhla další skupinová aktivita zaměřená na rozvoj a podporu sociálních dovedností uživatelů služby sociální rehabilitace. Většina účastníků této aktivity nemá dostatek příležitostí být v kontaktu se svými vrstevníky nebo je pro ně náročné podobné vztahy navazovat. Díky společným setkáním mají uživatelé šanci vytvářet nové kontakty i udržovat již navázané, trénovat sociální
a komunikační dovednosti a přitom se také obohacovat o nové informace. Poslední setkání bylo tematicky zaměřeno na město Písek a jeho historické události. Při této příležitosti jsme navštívili výstavu Sochy z Písku, lávku Dagmar Šimkové a prošli se okolo Putimské brány a Píseckého hradu.
Novinky k aktuálnímu provozu MESADY


Všechny naše pracoviště jsou opět plně dostupná pro osobní schůzky. Pokud se chystáte vyhledat naši pomoc a navštívit některou z poboček MESADY, prosíme, nezapomeňte si zakrýt ústa a nos rouškou.

Je-li to možné, doporučujeme, abyste nás před osobní návštěvou nejprve telefonicky kontaktovali. Když budeme znát termín Vašeho příchodu do zařízení, můžeme eliminovat kontakt s dalšími osobami
a zajistit vhodné prostory pro společnou konzultaci.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na společná setkání a postupný návrat do běžného života :-).
Příklad dobré praxe


Ještě 5 měsíců zbývá do konce našeho projektu, který realizujeme pod názvem Cesta ke změně II (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206). Věříme, že po delší odmlce způsobené šířením koronaviru navážeme na dosavadní práci a budeme úspěšní s dalším pracovním uplatněním našich nových účastníků. Příkladem dobré praxe může být níže uvedená reference, kterou nám poskytl jeden
ze spolupracujících zaměstnavatelů provozující zoo-park Na Hrádečku v Horní Pěně nedaleko Jindřichova Hradce.

„S MESADOU jsem zahájila spolupráci na podzim 2019. V září nastoupili první brigádníci z řad jejích klientů a nakonec jsem čtyřem z nich nabídla pracovní smlouvu. I přes určitá pracovní omezení
v souvislosti se zdravotním postižením těchto zaměstnanců, jsem velmi spokojená s jejich pracovním nasazením. Zvlášť pak oceňuji podporu pracovníků MESADY, kteří těmto zaměstnancům zajišťují podporu přímo na pracovišti, protože samostatná práce je pro mnohé z nich velmi náročná. Pro mě
je důležité, aby moji zaměstnanci byli rádi v kontaktu se zvířaty a práce je bavila, což je v tomto případě na první pohled zřejmé. Proto jsem se také rozhodla od jara rozšířit spolupráci s MESADOU a využít možnosti čerpat mzdový příspěvek na pracovní místa pro tyto pracovníky. Těším se na širší a trvalejší spolupráci.“ Bc. Romana Albrechtová, majitelka ZOO JH s. r. o.


Poděkování za ušití roušek pro pracovnice MESADY


Díky neziskové organizaci Horizont, z. ú., ale také díky sousedské výpomoci a šikovným rukám kolegyně Jany Bojarové, jsme v krátké době získali k dispozici nejenom po domácku vyrobené jednorázové roušky, ale také praktické (a stylové :-)) bavlněné roušky. Naše pracovnice, které jsou
v osobním kontaktu se svými klienty, jsou za tuto pomoc moc vděčné. Děkujeme…


Provoz MESADY v důsledku vyhlášené karantény


Provoz služeb není přerušen, přesto v důsledku vyhlášení karantény (usnesení vlády č. 217
z 15. 3. 2020) pro celé území republiky jsme nuceni poskytovat některé naše služby pouze v nejnutnější míře.

Služba OSOBNÍ ASISTENCE funguje nadále bez omezení. Přesto apelujeme na rodinu a blízké našich uživatelů, aby dodržovali preventivní opatření před šířením nákazy koronavirem. V případě karantény
či onemocnění asistentek Vás požádáme, abyste se o Vaše blízké postarali sami. Poskytnutí služby jiným subjektem pravděpodobně bude možné, ale záleží na celkovém vývoji situace a pravděpodobně nepůjde náhradní službu zajistit ze dne na den.

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE a projekty CESTA KE ZMĚNĚ II a PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – CESTA ZE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ fungují v omezeném provozu. Vzhledem
k nemožnosti vstoupit do provozovny MESADY je nezbytné, spojit se s námi nejprve telefonicky
(tel. 608 860 030 – Písek, 608 860 010 – Jindřichův Hradec, 608 860 070 - Vimperk) nebo písemně (pisek@mesada.eu, jhradec@mesada.eu, vimperk@mesada.eu; dopisem na adresu provozovny). Pokusíme se poskytnout Vám pomoc „na dálku“, popř. se dohodneme na okolnostech osobního setkání.

Děkujeme za pochopení.
Job klub v jindřichohradecké pobočce


Na začátku března proběhlo další setkání účastníků projektu v rámci skupinové aktivity zaměřené
na získávání potřebných znalostí a dovedností z oblasti práce. Job klub byl zaměřen konkrétně na téma přijímací pohovor.

Článek z akce naleznete zde.


Job klub v Písku


Minulý týden proběhlo další setkání účastníků projektu Cesta ke změně II v rámci skupinové aktivity Job klub. Téma bylo samozřejmě pracovní, tentokrát jsme se zaměřili na první dny v novém zaměstnání
a vše, co s tím souvisí. Setkání se vydařilo, o čemž mj. svědčí pozitivní ohlasy od účastníků. Bližší informace z průběhu celé akce naleznete zde.
Jindřichohradecká MESADA mění adresu svého působení


Ke dni 31. 1. 2020 ukončujeme poskytování našich služeb na adrese Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Od 1. 2. 2020 budeme tyto služby zajišťovat v nových prostorech na adrese
Kmentova 90/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Ukončení Centra Aktivní senior


K 1. 1. 2020 jsme ukončili činnost Centra Aktivní senior v Jindřichově Hradci. Nejrůznější aktivity pro seniory jsme nabízeli v Jindřichově Hradci od roku 2004 nejprve jako sociální službu, v roce 2019 pak jako volnočasovou aktivitu. Poděkování patří především naší kolegyni Lence Kalinové, která stála u zrodu služby a pro „své“ seniory organizovala přednášky, výlety, koncerty, setkání se skauty, dětmi
ze základní umělecké školy, s vnoučaty a vedla rukodělné aktivity a trénovala se seniory paměť, pekla koláčky na občerstvení a byla studnicí nápadů na to, jak zpříjemnit seniorům život.

V době její mateřské dovolené ji zastupovala Soňa Matoušková, která také přispěla k dobrému jménu MESADY. Kromě vlastní práce se seniory na ni připadl nelehký úkol, zavést do praxe standardy kvality sociální služby. To obnášelo zavedení dokumentace jednotlivých uživatelů služby, vytváření individuálních plánů, psaní zápisů ze setkání s uživateli, tak aby služba byla v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. To s sebou přineslo větší prověřování, zda zájemci skutečně potřebují sociální službu. S tím narostla administrativa a počet uživatelů byl stanoven na maximálně 25 ročně. V některých letech předtím to bylo i 50 seniorů.

V této době byla služba financována ze státního rozpočtu, částečně také Městem Jindřichův Hradec.
Od 1. 1. 2019 všechny služby tohoto typu, tedy sociálně aktivizační služby pro seniory, přestaly být v Jihočeském kraji považovány za sociální. Skončila tedy možnost financování ze státního rozpočtu,
ale i ze zdrojů Jihočeského kraje určených pro sociální služby. V roce 2019 jsme obdrželi dotaci
z Jihočeského kraje ve výši 120 000,-Kč v rámci dotačního programu pro služby neupravené v zákoně
o sociálních službách. Službu jsme dofinancovali z vlastních zdrojů, které jsou však značně omezené.
V závěru roku 2019 jsme podali žádost na Město Jindřichův Hradec, jednak na mimořádnou dotaci pro rok 2019, jednak pro rok 2020. Dotace nebyla přiznána. Z tohoto důvodu už nemůžeme nadále službu poskytovat.

Jednání ze strany Města Jindřichův Hradec bych označila za nekorektní. Nejde o nepřiznanou dotaci,
i dobré věci jednou skončí, ale o přístup některých zastupitelů a zaměstnanců. Abych byla spravedlivá, musím říci, že v předchozích letech byla spolupráce ze strany Města Jindřichův Hradec výborná. Nejvíce mě mrzí, že mi pracovnice úřadu sdělila, že dotace nám nebyla přidělena, protože službu neděláme dobře, že jsme „byli lepší“, a nakonec budou aktivity pro seniory pokračovat pod vedením bývalé kolegyně, která službu v posledním roce vedla a která bude ve službě pokračovat jako zaměstnanec Města Jindřichův Hradec. Bude tedy Město Jindřichův Hradec poskytovat nadále „špatnou“ službu?

Doufám, že jsme lidem, kteří k nám rádi chodili, přinesli do života radost, pohodu, že se něco nového dozvěděli a naučili, navázali nová nebo upevnili stará přátelství. Poděkování patří všem pracovníkům MESADY, kteří pomáhali, co to šlo, především Janě Hadačové, přednášejícím, třeba panu PhDr. Josefu Bílkovi, CSc., těm, kteří potěšili diváky v rámci koncertů, tanečních vystoupení a jiných akcí. Poděkování patří i samotným seniorům, se kterými jsme se setkávali při aktivitách, z nichž mnozí nás obohatili svým pohledem na život, svou moudrostí a smyslem pro humor. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohody.

Tamara Křivánková, ředitelka
Nový projekt písecké MESADY se úspěšně rozjel


Realizační číslo projektu: CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630
Období realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

MESADA v Písku zahájila v říjnu 2019 nový projekt pod názvem Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení, který je určen sociálně vyloučeným osobám nebo těm, kterým toto vyloučení hrozí. Naše organizace má dlouhodobé zkušenosti s realizováním projektů, které jsou zaměřeny na podporované zaměstnávání lidí se zdravotním omezením (aktuálně pro osoby se zdravotním postižením realizujeme projekt Cesta ke změně II, více zde), nový projekt je však pro MESADU výjimečný. Poprvé nabízíme pomoc a naše zkušenosti s metodou podporovaného zaměstnávání lidem, kteří jsou v nouzi. Tito lidé žijí často na okraji společnosti, mají minimální příjmem, hrozí jim ztráta bydlení, nezvládají nároky ze strany společnosti a hlavně, nedaří se jim najít nebo udržet zaměstnání na běžném trhu práce. Věříme, že nový projekt může být šancí na změnu pro mnohé účastníky. Od října do prosince jsme se věnovali celkem 7 zájemcům, z nichž 4 poskytujeme nadále intenzivní podporu. Pokud Vás projekt zaujal a chcete se dozvědět bližší informace, můžete kontaktovat naše pracovní konzultantky na tel. 608 860 426, 778 505 810, navštívit kancelář MESADY na adrese nábřeží 1. máje 2518 v Písku (budova VZP) nebo si přečíst další podrobnosti k projektu zde.
Všedobr v Písku – Na návštěvě v Kočkavárně


Potěšilo nás, že v prosinci jsme stihli ještě jedno předvánoční setkání s našimi klienty a jejich přáteli. Poprvé jsme tak v rámci skupinové aktivity zaměřené na sociální začleňování navštívili netypickou kavárnu, kde nás čtyřnozí mazlíčci nejenom přivítali, ale také se nám (a našim pamlskům) věnovali po celou dobu návštěvy. Posezení u kávy ve společnosti devíti roztomilých i hrdých koček je sice nezvyklé, ale bezpochyby jejich přítomnost přispěla k uvolněnější atmosféře a některým účastníkům pomohla také k odstranění komunikačních bariér. Přítomnost koček byla také zajímavým námětem k hovoru. Shodli jsme se, že ať už se řadíme mezi milovníky koček nebo ne, zvířata jsou důležitou součástí našeho života a je fajn, když se naskytne příležitost strávit v jejich společnosti aspoň krátký čas.

akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300