Projektylogo OPZ


Cesta ke změně


Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128

Realizace: 15.3.2017 - 14.3.2019Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Dotace na projekt Cesta ke změně
    Více o projektu zde (soubor *.PDF)
  • Publicita
  • leták zde (soubor *.PDF)
  • prezentace zde (soubor *.PPTX)
  • Reference účastníků projektu
  • Reference zde
  • Aktivity projektu
  • Job kluby zde

IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300