Projektylogo OPZ


Cesta ke změně II


Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206

Realizace: 15. 3. 2019 - 30. 9. 2020Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Dotace na projekt Cesta ke změně
    Více o projektu zde (soubor *.PDF)
  • Publicita
  • leták zde (soubor *.PDF)
  • prezentace zde (soubor *.PPTX)

IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300