Veřejné sbírky
MESADA, z. s. pořádá sbírky, ze kterých se snaží získanými finančními dary zlepšit kvalitu života lidí s nelehkými osudy a zároveň veřejnosti ukázat, že způsoby, jak pomoci, existují… Jednou z možností jsou právě finanční příspěvky do veřejných sbírek, které pořádáme.Sbírka na poskytování služby osobní asistence a sociální rehabilitace


Osobní asistenci poskytujeme proto, aby lidé s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Služba osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, kde jim osobní asistent pomáhá se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení volného času, aj.

Službu poskytujeme v Písku a Jindřichově Hradci.


Sociální rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Službu poskytujeme v Písku a Jindřichově Hradci.


Účel sbírky: Získání prostředků na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Doba trvání: 13. 5. 2013 - na dobu neurčitou na území Jihočeského kraje
Území, kde se sbírka koná: Jihočeský kraj
Způsob provádění:

  • na zvláštní účet sbírky
  • pokladničkami
  • prodejem předmětů
  • prodejem vstupenek
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Číslo účtu: 189 770 016/0300

Tato sbírka je povolena Krajským úřadem Jihočeského kraje pod číslem KUJCK/22790/2013/OLVV-2.akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300