Veřejné sbírky
MESADA, z. s. pořádá sbírky, ze kterých se snaží získanými finančními dary zlepšit kvalitu života lidí s nelehkými osudy a zároveň veřejnosti ukázat, že způsoby, jak pomoci, existují… Jednou z možností jsou právě finanční příspěvky do veřejných sbírek, které pořádáme.Sbírka na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Osobní asistenci poskytujeme proto, aby lidé s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Služba osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, kde jim osobní asistent pomáhá se zvládáním každodenních situací, sebeobsluhou, při trávení volného času, aj.

Službu poskytujeme v Písku a Jindřichově Hradci.


Sociální rehabilitace je soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Službu poskytujeme v Písku, Jindřichově Hradci a Vimperku.


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou určeny seniorům, kteří nejsou natolik aktivní, aby uspokojili své sociální potřeby. Uživatelé si prostřednictvím služby zdokonalují či obnovují různé praktické dovednosti, získávají nové znalosti, zlepšují fyzickou a psychickou kondici, zůstávají v kontaktu se svými vrstevníky a v neposlední řadě hledají pomoc s řešením své životní situace.

Službu poskytujeme v Jindřichově Hradci.


Účel sbírky: Získání prostředků na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Doba trvání: 13. 5. 2013 - na dobu neurčitou na území Jihočeského kraje
Území, kde se sbírka koná: Jihočeský kraj
Způsob provádění:

  • na zvláštní účet sbírky
  • pokladničkami
  • prodejem předmětů
  • prodejem vstupenek
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Číslo účtu: 189 770 016/0300

Tato sbírka je povolena Krajským úřadem Jihočeského kraje pod číslem KUJCK/22790/2013/OLVV-2.akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300