Dotace

Dotace, příspěvky a granty


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  • Poskytnutí dotace na realizaci projektu Cesta ke změně III na období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2022
  • Poskytnutí dotace na realizaci projektu Podporované zaměstnávání - cesta ze sociálního vyloučení na období 1. 10. 2019 - 30. 6. 2022

Jihočeský kraj

  • Účelová dotace na sociální služby pro rok 2022
  • Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Město Písek

  • Poskytnutí dotace na sociální účely z rozpočtu Města Písek na rok 2022

Město Jindřichův Hradec

  • Poskytnutí dotace na sociální účely z rozpočtu Města Jindřichův Hradec na rok 2022


IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300