Aktuality
Ohlédnutí za prosincem v Mesadě v Jindřichově Hradci

Aktivní senior - Vánoční prodejní výstava v Jindřichově Hradci

Zajímavě o 1. republice v Jindřichově Hradci

První republika v Jindřichově Hradci

Trénování paměti speciál

Úspěšná přednáška
Na pomoc osobám se sluchovým postižením


V pondělí 17. 9. 2018 se v jindřichohradecké Mesadě v Růžové ulici č. 30/II uskuteční ve 13°° hod. přednáška ing. Zdeňka Kašpara z Plzně „Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.“

V termínech 25. 9. a 27. 11. 2018 se Vám na stejném místě budou od 9.30 hod. věnovat pracovnice Poradenského centra při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR z Tábora. Čeká Vás zde poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené, zprostředkování opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami, možnost zapůjčit si sluchadla po dobu opravy, možnost zakoupení baterií do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce atd.), výměna hadiček k individuální tvarovce a vyčištění koncovky v ultrazvukové čističce. K dispozici budou zdarma letáky a katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro osoby se sluchovým postižením.Den poskytovalelů sociálních služeb

Aktivní senior - Vystoupení dětí z 2. ZŠ

Aktivní senior - Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek

Aktivní senior - Posezení s harmonikou

Aktivní senior - Trénování paměti speciál

Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Jarní výstava

Aktivní senior - Povídání s instruktáží na téma
První pomoc

Aktivní senior - Odpoledne s deskovými hrami

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONTAKTŮ!
Nové kontakty:

 • centrála Písek – mob.: 608 860 030
 • pobočka Jindřichův Hradec – mob.: 608 860 010
 • pobočka Vimperk – mob.: 608 860 070


Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Poděkování

Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?


Projekt Cesta ke změně, reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 více zde pokračuje
v realizaci. K 31. 12. 2017 bylo v projektu podpořeno celkem 36 účastníků v Písku, Jindřichově Hradci
a Vimperku!

Zájemci mohou do projektu dále vstupovat! Pro osoby se zdravotním postižením je projekt příležitostí, jak si zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností v oblasti práce a nelézt tak vhodné zaměstnání.

Neváhejte a kontaktujte nás zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektuPoděkování

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Vánoční přání

Aktivní senior - Vánoční naladění v MESADĚ

Aktivní senior - Babiččino vánoční kouzlo - výstava

Změna adresy sídla a pracoviště v Písku


Od 1. 12. 2017 nás v Písku najdete na adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova VZP, 1. patro, výtah k dispozici). Těšíme se na Vás i na novém místě.

Aktivní senior - Sváteční posezení

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Přednáška PČR - „Zůstat v bezpečí“

Malé poslechové odpoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne

Podzimní povídání


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě,
 • pomoc při hledání pracovního místa,
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání,
 • možnost rekvalifikace,
 • praxe u zaměstnavatele,
 • možnost pracovní asistence,
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
 • profesionální zkušenosti.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zde


Ing. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Karetní odpoledne

Přednáška senior v dopravě

Karetní odpoledne

Sportovní klání seniorů


Uživatelé služby „Aktivní senior“ se zúčastnili akce s názvem „4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE“, která se konala 8. června 2017 v Českých Budějovicích. Kromě několika zasloužených medailí si senioři odvezli pohár za 2. místo v hodu na koš.

Fotografie z této akce naleznete zdeKaretní odpoledne

Hudební a pohybové vystoupení dětí


yr ??

Sportovní hry seniorů

Karetní odpoledne

Májové vyprávění

Karetní odpoledne


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílem projektu je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného zaměstnávání, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně dovedností pro uplatnění na trhu práce osob se zdravotním postižením z řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Poděkování

Karetní odpoledne

Maškarní na Větrné

Povídání na téma velikonoční tradice

Jarní prodejní výstava

Povídání na téma RETRO


Veřejná sbírka


Dne 8. 2. 2017 byla umístěna zapečetěná pokladnička na veřejnou sbírku v lékárně Dr. Max, Alšovo náměstí 74/11, Písek. Finanční výtěžek bude použit na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme lékárně za možnost umístnění pokladničky a za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

administrativaPoslechové dopoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne


Změna názvu a sídla organizace


Od 1. 1. 2017 došlo ke změně názvu z MESADA, občanské sdružení na MESADA, z. s. a dále ke změně sídla, které nyní máme na adrese: Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek.akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300