Aktuality

Novinky k aktuálnímu provozu MESADY


Všechny naše pracoviště jsou opět plně dostupná pro osobní schůzky. Pokud se chystáte vyhledat naši pomoc a navštívit některou z poboček MESADY, prosíme, nezapomeňte si zakrýt ústa a nos rouškou.

Je-li to možné, doporučujeme, abyste nás před osobní návštěvou nejprve telefonicky kontaktovali. Když budeme znát termín Vašeho příchodu do zařízení, můžeme eliminovat kontakt s dalšími osobami
a zajistit vhodné prostory pro společnou konzultaci.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na společná setkání a postupný návrat do běžného života :-).
Příklad dobré praxe


Ještě 5 měsíců zbývá do konce našeho projektu, který realizujeme pod názvem Cesta ke změně II (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206). Věříme, že po delší odmlce způsobené šířením koronaviru navážeme na dosavadní práci a budeme úspěšní s dalším pracovním uplatněním našich nových účastníků. Příkladem dobré praxe může být níže uvedená reference, kterou nám poskytl jeden
ze spolupracujících zaměstnavatelů provozující zoo-park Na Hrádečku v Horní Pěně nedaleko Jindřichova Hradce.

„S MESADOU jsem zahájila spolupráci na podzim 2019. V září nastoupili první brigádníci z řad jejích klientů a nakonec jsem čtyřem z nich nabídla pracovní smlouvu. I přes určitá pracovní omezení
v souvislosti se zdravotním postižením těchto zaměstnanců, jsem velmi spokojená s jejich pracovním nasazením. Zvlášť pak oceňuji podporu pracovníků MESADY, kteří těmto zaměstnancům zajišťují podporu přímo na pracovišti, protože samostatná práce je pro mnohé z nich velmi náročná. Pro mě
je důležité, aby moji zaměstnanci byli rádi v kontaktu se zvířaty a práce je bavila, což je v tomto případě na první pohled zřejmé. Proto jsem se také rozhodla od jara rozšířit spolupráci s MESADOU a využít možnosti čerpat mzdový příspěvek na pracovní místa pro tyto pracovníky. Těším se na širší a trvalejší spolupráci.“ Bc. Romana Albrechtová, majitelka ZOO JH s. r. o.


Poděkování za ušití roušek pro pracovnice MESADY


Díky neziskové organizaci Horizont, z. ú., ale také díky sousedské výpomoci a šikovným rukám kolegyně Jany Bojarové, jsme v krátké době získali k dispozici nejenom po domácku vyrobené jednorázové roušky, ale také praktické (a stylové :-)) bavlněné roušky. Naše pracovnice, které jsou
v osobním kontaktu se svými klienty, jsou za tuto pomoc moc vděčné. Děkujeme…


Provoz MESADY v důsledku vyhlášené karantény


Provoz služeb není přerušen, přesto v důsledku vyhlášení karantény (usnesení vlády č. 217
z 15. 3. 2020) pro celé území republiky jsme nuceni poskytovat některé naše služby pouze v nejnutnější míře.

Služba OSOBNÍ ASISTENCE funguje nadále bez omezení. Přesto apelujeme na rodinu a blízké našich uživatelů, aby dodržovali preventivní opatření před šířením nákazy koronavirem. V případě karantény
či onemocnění asistentek Vás požádáme, abyste se o Vaše blízké postarali sami. Poskytnutí služby jiným subjektem pravděpodobně bude možné, ale záleží na celkovém vývoji situace a pravděpodobně nepůjde náhradní službu zajistit ze dne na den.

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE a projekty CESTA KE ZMĚNĚ II a PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – CESTA ZE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ fungují v omezeném provozu. Vzhledem
k nemožnosti vstoupit do provozovny MESADY je nezbytné, spojit se s námi nejprve telefonicky
(tel. 608 860 030 – Písek, 608 860 010 – Jindřichův Hradec, 608 860 070 - Vimperk) nebo písemně (pisek@mesada.eu, jhradec@mesada.eu, vimperk@mesada.eu; dopisem na adresu provozovny). Pokusíme se poskytnout Vám pomoc „na dálku“, popř. se dohodneme na okolnostech osobního setkání.

Děkujeme za pochopení.
Job klub v jindřichohradecké pobočce


Na začátku března proběhlo další setkání účastníků projektu v rámci skupinové aktivity zaměřené
na získávání potřebných znalostí a dovedností z oblasti práce. Job klub byl zaměřen konkrétně na téma přijímací pohovor.

Článek z akce naleznete zde.


Job klub v Písku


Minulý týden proběhlo další setkání účastníků projektu Cesta ke změně II v rámci skupinové aktivity Job klub. Téma bylo samozřejmě pracovní, tentokrát jsme se zaměřili na první dny v novém zaměstnání
a vše, co s tím souvisí. Setkání se vydařilo, o čemž mj. svědčí pozitivní ohlasy od účastníků. Bližší informace z průběhu celé akce naleznete zde.
Jindřichohradecká MESADA mění adresu svého působení


Ke dni 31. 1. 2020 ukončujeme poskytování našich služeb na adrese Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Od 1. 2. 2020 budeme tyto služby zajišťovat v nových prostorech na adrese
Kmentova 90/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Ukončení Centra Aktivní senior


K 1. 1. 2020 jsme ukončili činnost Centra Aktivní senior v Jindřichově Hradci. Nejrůznější aktivity pro seniory jsme nabízeli v Jindřichově Hradci od roku 2004 nejprve jako sociální službu, v roce 2019 pak jako volnočasovou aktivitu. Poděkování patří především naší kolegyni Lence Kalinové, která stála u zrodu služby a pro „své“ seniory organizovala přednášky, výlety, koncerty, setkání se skauty, dětmi
ze základní umělecké školy, s vnoučaty a vedla rukodělné aktivity a trénovala se seniory paměť, pekla koláčky na občerstvení a byla studnicí nápadů na to, jak zpříjemnit seniorům život.

V době její mateřské dovolené ji zastupovala Soňa Matoušková, která také přispěla k dobrému jménu MESADY. Kromě vlastní práce se seniory na ni připadl nelehký úkol, zavést do praxe standardy kvality sociální služby. To obnášelo zavedení dokumentace jednotlivých uživatelů služby, vytváření individuálních plánů, psaní zápisů ze setkání s uživateli, tak aby služba byla v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. To s sebou přineslo větší prověřování, zda zájemci skutečně potřebují sociální službu. S tím narostla administrativa a počet uživatelů byl stanoven na maximálně 25 ročně. V některých letech předtím to bylo i 50 seniorů.

V této době byla služba financována ze státního rozpočtu, částečně také Městem Jindřichův Hradec.
Od 1. 1. 2019 všechny služby tohoto typu, tedy sociálně aktivizační služby pro seniory, přestaly být v Jihočeském kraji považovány za sociální. Skončila tedy možnost financování ze státního rozpočtu,
ale i ze zdrojů Jihočeského kraje určených pro sociální služby. V roce 2019 jsme obdrželi dotaci
z Jihočeského kraje ve výši 120 000,-Kč v rámci dotačního programu pro služby neupravené v zákoně
o sociálních službách. Službu jsme dofinancovali z vlastních zdrojů, které jsou však značně omezené.
V závěru roku 2019 jsme podali žádost na Město Jindřichův Hradec, jednak na mimořádnou dotaci pro rok 2019, jednak pro rok 2020. Dotace nebyla přiznána. Z tohoto důvodu už nemůžeme nadále službu poskytovat.

Jednání ze strany Města Jindřichův Hradec bych označila za nekorektní. Nejde o nepřiznanou dotaci,
i dobré věci jednou skončí, ale o přístup některých zastupitelů a zaměstnanců. Abych byla spravedlivá, musím říci, že v předchozích letech byla spolupráce ze strany Města Jindřichův Hradec výborná. Nejvíce mě mrzí, že mi pracovnice úřadu sdělila, že dotace nám nebyla přidělena, protože službu neděláme dobře, že jsme „byli lepší“, a nakonec budou aktivity pro seniory pokračovat pod vedením bývalé kolegyně, která službu v posledním roce vedla a která bude ve službě pokračovat jako zaměstnanec Města Jindřichův Hradec. Bude tedy Město Jindřichův Hradec poskytovat nadále „špatnou“ službu?

Doufám, že jsme lidem, kteří k nám rádi chodili, přinesli do života radost, pohodu, že se něco nového dozvěděli a naučili, navázali nová nebo upevnili stará přátelství. Poděkování patří všem pracovníkům MESADY, kteří pomáhali, co to šlo, především Janě Hadačové, přednášejícím, třeba panu PhDr. Josefu Bílkovi, CSc., těm, kteří potěšili diváky v rámci koncertů, tanečních vystoupení a jiných akcí. Poděkování patří i samotným seniorům, se kterými jsme se setkávali při aktivitách, z nichž mnozí nás obohatili svým pohledem na život, svou moudrostí a smyslem pro humor. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohody.

Tamara Křivánková, ředitelka
Nový projekt písecké MESADY se úspěšně rozjel


Realizační číslo projektu: CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630
Období realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

MESADA v Písku zahájila v říjnu 2019 nový projekt pod názvem Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení, který je určen sociálně vyloučeným osobám nebo těm, kterým toto vyloučení hrozí. Naše organizace má dlouhodobé zkušenosti s realizováním projektů, které jsou zaměřeny na podporované zaměstnávání lidí se zdravotním omezením (aktuálně pro osoby se zdravotním postižením realizujeme projekt Cesta ke změně II, více zde), nový projekt je však pro MESADU výjimečný. Poprvé nabízíme pomoc a naše zkušenosti s metodou podporovaného zaměstnávání lidem, kteří jsou v nouzi. Tito lidé žijí často na okraji společnosti, mají minimální příjmem, hrozí jim ztráta bydlení, nezvládají nároky ze strany společnosti a hlavně, nedaří se jim najít nebo udržet zaměstnání na běžném trhu práce. Věříme, že nový projekt může být šancí na změnu pro mnohé účastníky. Od října do prosince jsme se věnovali celkem 7 zájemcům, z nichž 4 poskytujeme nadále intenzivní podporu. Pokud Vás projekt zaujal a chcete se dozvědět bližší informace, můžete kontaktovat naše pracovní konzultantky na tel. 608 860 426, 778 505 810, navštívit kancelář MESADY na adrese nábřeží 1. máje 2518 v Písku (budova VZP) nebo si přečíst další podrobnosti k projektu zde.
Všedobr v Písku – Na návštěvě v Kočkavárně


Potěšilo nás, že v prosinci jsme stihli ještě jedno předvánoční setkání s našimi klienty a jejich přáteli. Poprvé jsme tak v rámci skupinové aktivity zaměřené na sociální začleňování navštívili netypickou kavárnu, kde nás čtyřnozí mazlíčci nejenom přivítali, ale také se nám (a našim pamlskům) věnovali po celou dobu návštěvy. Posezení u kávy ve společnosti devíti roztomilých i hrdých koček je sice nezvyklé, ale bezpochyby jejich přítomnost přispěla k uvolněnější atmosféře a některým účastníkům pomohla také k odstranění komunikačních bariér. Přítomnost koček byla také zajímavým námětem k hovoru. Shodli jsme se, že ať už se řadíme mezi milovníky koček nebo ne, zvířata jsou důležitou součástí našeho života a je fajn, když se naskytne příležitost strávit v jejich společnosti aspoň krátký čas.


Děkujeme za přízeň a přejeme Vám vydařený rok 2020


Provoz MESADY v době Vánoc


Během Vánoc bude provoz MESADY omezen. Ve dnech vánočních svátků budou všechny pobočky MESADY zavřeny. V ostatních dnech doporučujeme před návštěvou MESADY nejprve telefonický kontakt (608 860 030, 778 505 091), neboť některé pracovnice nebudou z důvodu čerpání dovolené k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Tým pracovnic MESADA, z. s.
Osobní asistence: pro veřejnost nenápadná služba, pro uživatele často nepostradatelná


Službu osobní asistence poskytujeme v Písku a Jindřichově Hradci více než deset let (v Písku od r. 2003, v Jindřichově Hradci od r. 2008). Důležitým cílem osobní asistence je umožnit lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Veřejnost si může osobní asistenci spojovat s dospělými lidmi na vozíku, kteří jsou závislí na pomoci dalšího člověka, například při pohybu ve městě. Našimi uživateli však mohou být i děti se zdravotním postižením (od 3 let) nebo senioři, kteří z důvodu svého věku nejsou již soběstační.

V uplynulém roce službu využilo celkem 29 uživatelů. Těší nás, že osobní asistence od MESADY bývá doporučována jejími spokojenými uživateli, jejich blízkými, ale také například personálem nemocnice.

Nyní, v čase předvánočním, je činnost osobních asistentek velmi pestrá. Někde pomáhají s pečením cukroví, předvánočním úklidem či balením dárků, jinde zase pomáhají s výrobou vánočního přání. Celkově je to čas plný příprav a my jsem moc rádi, že se naši uživatelé se mohou těšit na Vánoce strávené v teple domova.
Novinky z průběhu realizace projektu Cesta ke změně II


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206 Období realizace projektu: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020

S koncem roku se náš projekt Cesta ke změně II přesunul do své druhé poloviny realizace. Máme za sebou deset měsíců intenzivní spolupráce s lidmi, kteří hledají pracovní uplatnění, ale z důvodu zdravotního postižení jsou jejich pracovní možnosti omezené a přístup na trh práce nesnadný. Naše aktivity souvisí také se zaměstnavateli, kteří jsou ochotní zapojit se do spolupráce a dát šanci na práci lidem se zdravotním omezením.

K dnešnímu dni jsme stihli podpořit celkem 33 účastníků a další zájemci se na nás mohou obracet. Podrobnosti k realizovanému projektu, jako například nové reference od zaměstnaných účastníků, naleznete zde.
Job klub v Písku


Účastníci projektu Cesta ke změně II měli další příležitost sdílet své zkušenosti z hledání práce. Tentokrát se pracovní konzultantky zaměřily na téma kontaktování zaměstnavatele a pracovní pohovor. I když bychom si mohli myslet, že toto téma je již „vyčerpané“, opak bývá pravdou. Ostatně, odcházeli jste někdy z pracovního pohovoru s pocitem, že jste něco mohli sdělit jinak či lépe? :-)

Celý článek z akce je k dispozici zde.

Pokud Vás zaujal náš projekt Cesta ke změně II, máte zdravotní omezení a nemůžete najít vhodné zaměstnání, zkuste se na nás obrátit. Najdete nás v Písku, Jindřichově Hradci a ve Vimperku.
Všedobr v Písku – předvánoční setkání


V předvánočním čase se již pravidelně každý rok scházíme s našimi současnými, ale i bývalými uživateli služby sociální rehabilitace, abychom se pomyslně rozloučili s uplynulým rokem. Častokrát jsme tento čas vyplnili ruční výrobou vánočních přání, která pak dělala radost našim spolupracovníkům, příznivcům, donátorům, sponzorům, … a v neposlední řadě také zaměstnavatelům, kteří dali šanci na práci člověku se zdravotním omezením. V posledních letech se však i do MESADY dostavil typický shon spojený
s předvánočním obdobím, což nás vedlo k tomu, začít vánoční přání rozesílat prostřednictvím e-mailu. Pro nás to znamená, že už nemusíme vyrobit velké množství přáníček, ale třeba pouze jedno, které upravíme a rozešleme e-mailem. Proto, když k Vám v letošním roce prostřednictvím e-mailu přiletí jeden z andělů, kterého vyrobil účastník Všedobru, nebuďte překvapeni. :-)Centrum aktivní senior
pěvecké vystoupení

Centrum aktivní senior
taneční vystoupení

Centrum aktivní senior
společná procházka

Pozvánka na informační schůzku k novému projektu, která se koná dne 13. 11. 2019 v 11 hod v 5. patře, dveře č. 601 v budově Úřadu práce v Písku


MESADA, z. s. představuje nový projekt


Padesátiletá nezaměstnaná Alena s dluhy na výživném, závislá na příjmu ze sociálních dávek a zdravotními obtížemi přišla do MESADY na základě doporučení úřadu práce. Nejdřív se stala klientkou sociální rehabilitace, kde jí sociální pracovnice pomohla zjistit, jaké vlastně má všechny dluhy. Postupně se ozvaly všem věřitelům a domlouvaly se, jak situaci řešit. Společně sepsaly Aleny příjmy a pravidelné výdaje. Alena se učila vycházet s penězi, které měla měsíčně k dispozici. Také řešily zhoršující se zdravotní stav paní Aleny. Sociální pracovnice ji podpořila při podání žádosti o invalidní důchod. Mezitím MESADA začala realizovat projekt zaměřený na hledání zaměstnání. Alena do projektu vstoupila a podařilo se jí najít díky projektu na půl roku na poloviční úvazek práci šatnářky v kině. Pracovní místo bylo zaměstnavateli hrazeno z projektu. Alena získala invalidní důchod. Spolupráci s MESADOU ukončila s koncem projektu. V současné době pracuje na jiném pracovním místě a nadále po malých částkách splácí a uvažuje
o oddlužení.

To byl příběh jedné klientky organizace MESADA, z. s., která poskytuje sociální služby sociální rehabilitace a osobní asistence a realizuje projekty zaměřené na podporované zaměstnávání u osob se zdravotním postižením. V novém projektu s názvem Podporované zaměstnání – cesta ze sociálního vyloučení (reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630) budou účastníky projektu lidé bez zdravotního postižení, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučení. Jde o lidi, dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, dluhy, odkázané na sociální dávky a sociální služby. Často se potýkají s předsudky ze strany okolí, ale také ze strany zaměstnavatelů.

Účastník projektu získá znalosti, dovednostmi a v ideálním případě pracovní zkušenosti, zorientuje se ve světě práce a ve svém životě. Někteří účastníci absolvují placenou praxi, někteří budou mít zkušenost z práce na konkrétním pracovním místě, někteří budou dále pracovat i po skončení projektu. Účastníci budou mít možnost využít bezplatné právní poradenství. Součástí projektu je podpora účastníka na pracovním místě. Pracovní konzultant bude docházet s účastníkem do práce, u placené praxe po celou dobu, u pracovního poměru podle potřeby. Pomůže účastníkovi zvládnout pracovní činnosti, ale také komunikaci s kolegy a nadřízenými. Společně budou pracovat na tom, aby spokojený byl účastník projektu i zaměstnavatel.

Projekt běží od 1. 10. 2019, ukončení je plánováno 30. 6. 2022. Zájemci naleznou kancelář projektu na písecké adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova Všeobecné zdravotní pojišťovny),
II. patro. Kontaktovat nás je možno i telefonicky na telefonním čísle 608 860 030. Ozvat se nám mohou i zaměstnavatelé, kteří by chtěli zaměstnat účastníky projektu. Na pracovní místo poskytneme dotaci v plné výši na dobu až 6 měsíců.

Tamara KřivánkováCentrum aktivní senior
přednáška na téma vysoký krevní tlak

Centrum aktivní senior
Kreativní tvoření


Jindřichohradečtí senioři jsou aktivní v každém věku


V Jindřichově Hradci pracuje se seniory už 15 let spolek MESADA. Aktivity probíhají
v jindřichohradeckých domech s pečovatelskou službou a jsou přístupné jejich obyvatelům i seniorům, kteří bydlí v okolí. Do nabídky aktivit patří různé přednášky, výtvarné aktivity, trénink paměti, hudební
a taneční vystoupení, kondiční cvičení na míčích. Oblíbená jsou karetní odpoledne a společné zpívání.

Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 bylo uskutečněno 1095 kontaktů v rámci 243 aktivit. V uvedeném období byla činnost Centra Aktivní senior podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 120 000,-Kč,
z celkového předpokládaného rozpočtu ve výši 445 796,-Kč.

Skupinových aktivit se účastní senioři s různými obtížemi se zrakem, sluchem, pohybovým aparátem, jemnou motorikou, ale i psychickými obtížemi. Je-li to třeba, věnují se pracovníci centra seniorům
i individuálně, pokud si potřebují promluvit o svých trápeních nebo radostech.

Ředitelka spolku Tamara Křivánková zdůrazňuje: „Myslím, že našim klientům (ale i nám) zpříjemňujeme a zpestřujeme život. Průměrný věk účastníků aktivit je 82 let. Většinu aktivit připravujeme pro menší skupiny seniorů, abychom měli prostor pro individuální přístup.”

V září proběhla přednáška Kosmetika a líčení pro seniorky. Přítomno bylo 9 seniorek. Diskutovalo se
o líčení, líčilo se, trochu se mluvilo i o trápeních, hodně se smálo. Kdo se nelíčil, vyprávěl ostatním vtipy… Při loučení jedna seniorka zhodnotila strávený čas slovy: „Ty tři hodiny mi moc pomohly, když jsem sem přišla, byla jsem bez energie, vyčerpaná péčí o nemocného manžela. Prima parta ženských, skvělá lektorka, po dlouhé době jsem se ze srdce zasmála.” Ředitelka spolku k tomu dodává: „Podobné ohlasy jsou pro náš tým pohlazením po duši a povzbuzením do další práce. Budeme rádi, pokud budeme moct nabídnout bezplatnou účast na našich aktivitách dalším jindřichohradeckým seniorům.”Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou Zuzanou Kořínkovou

Září v Centru aktivní senior

Centrum aktivní senior
hudební vystoupení - romantické klávesy Petra Mottla

Centrum aktivní senior
přednáška - přestavba a zprovoznění zámku Jindřichův Hradec aj.

Centrum aktivní senior
přednáška - Stáří a stárnutí v současné společnosti

Centrum aktivní senior
pohodové odpoledne s harmonikou

odkaz na článek v Píseckém světě
Benefiční koncert pro MESADU

Centrum aktivní senior
letní oddychové promítání filmu pro pamětníky

Centrum aktivní senior
hudební a taneční vystoupení žáků ZŠ II

Centrum aktivní senior
přednáška - Žít aktivní život

Benefiční koncert pro Mesadu

Centrum aktivní senior
taneční vystoupení skupiny LA FAARIA

Centrum aktivní senior
Přednáška - Zdraví pro seniory

Centrum aktivní senior
Přednáška - Neznámé krásy Taiwanu

Centrum aktivní senior
Přednáška - Prarodiče a vnoučata

Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou paní Zuzanou Kořínkovou

Centrum aktivní senior
Přednáška - Léčivá moc smíchu

Květen v Centru aktivní senior

Mesada vás zve

Den otevřených dveří


Zahájení realizace projektu „Cesta ke změně II“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206
Období realizace projektu: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020


 • Jste osoba se zdravotním postižením?
 • Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?
 • I Vy můžete být pro zaměstnavatele zajímaví!
 • I Vy máte zaměstnavateli co nabídnout!

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě
 • pomoc při hledání pracovního místa odpovídajícího Vašim možnostem a představám
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání
 • možnost rekvalifikace
 • praxe u zaměstnavatele
 • možnost pracovní asistence
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu
 • profesionální zkušenosti s metodou podporované zaměstnávání

Kdo může být účastníkem projektu?

 • osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo osoby se zdravotním znevýhodněním
 • osoby, kterým byla odebrána invalidita prvního nebo druhého stupně méně než 12 měsíců před vstupem do projektu

Máte zájem, můžete se na nás obrátit:


Písek:
MESADA, z. s.
nábřeží 1. máje 2518
397 01 Písek
Mob.: 608 860 030
E-mail: pisek@mesada.eu
Vimperk:
MESADA, z. s.
1. máje 74
385 01 Vimperk
Mob.: 608 860 070
E-mail: vimperk@mesada.eu
Jindřichův Hradec:
MESADA, z. s.
Růžová 30/II
377 01 Jindřichův Hradec
Mob.: 608 860 010
E-mail: jhradec@mesada.eu
Ukončení projektu „Cesta ke změně“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128
Období realizace: 15.3.2017 – 14.3.2019


Touto cestou chceme poděkovat všem spolupracujícím institucím a jednotlivcům, dále zaměstnavatelům, zaměstnancům i účastníkům projektu, kteří se podíleli na realizaci projektu „Cesta ke změně“.Kurz první pomoci


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováVítáme společně jaro


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováPočítačový kurz

Na co máte nárok z veřejného zdravotního pojištění

Přednáška Mesada Písek

Aktivní senior - Přednáška „Jak chránit co nejlépe své bezpečí“


Mesada v únoru


Trápí Vás sluchové postižení, máte problémy s naslouchátky? Pak právě pro Vás je určena pomoc Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Tábora. Do Mesady přijedou jeho pracovnice v roce 2019 v těchto termínech: 12. 2., 9. 4., 25. 6., 24. 9. a 26. 11. Najdete nás ve společenské místnosti Mesady .,z. s., v Růžové ulici č. 30/II. Služba probíhá vždy od 9.00 – 11.00 hodin v Mesadě, kromě toho zajíždí i do Domova seniorů v Otíně č. 103.
Klienty zde naučí se sluchadlem zacházet a starat se o něj, dostane se jim poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky, zprostředkují opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami a mohou získat pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu práce. Dostanou také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a sluchadel po dobu opravy. Kromě toho si zde mohou zakoupit baterie, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry apod.) Bude možnost výměny hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce.K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury k této tematice.
V úterý 19. 2. 2019 přivítáme ve 13.30 hodin v Mesadě Bc. Petru Holcovou z VZP s přednáškou
„Na co máte nárok ze zdravotního pojištění?“


Eliška MacurováRekvaliční kurz v rámci projektu Cesta ke změně


V rámci projektu Cesta ke změně reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 probíhá rekvalifikační kurz pro účastníky.
akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300