Aktuality
Pozvánka na informační schůzku k novému projektu, která se koná dne 13. 11. 2019 v 11 hod v 5. patře, dveře č. 601 v budově Úřadu práce v Písku


MESADA, z. s. představuje nový projekt


Padesátiletá nezaměstnaná Iva s dluhy na výživném, závislá na příjmu ze sociálních dávek a zdravotními obtížemi přišla do MESADY na základě doporučení úřadu práce. Nejdřív se stala klientkou sociální rehabilitace, kde jí sociální pracovnice pomohla zjistit, jaké vlastně má všechny dluhy. Postupně se ozvaly všem věřitelům a domlouvaly se, jak situaci řešit. Společně sepsaly Iviny příjmy a pravidelné výdaje. Iva se učila vycházet s penězi, které měla měsíčně k dispozici. Také řešily zhoršující se zdravotní stav paní Ivy. Sociální pracovnice ji podpořila při podání žádosti o invalidní důchod. Mezitím MESADA začala realizovat projekt zaměřený na hledání zaměstnání. Iva do projektu vstoupila a podařilo se jí najít díky projektu na půl roku na poloviční úvazek práci šatnářky v kině. Pracovní místo bylo zaměstnavateli hrazeno z projektu. Iva získala invalidní důchod. Spolupráci s MESADOU ukončila s koncem projektu. V současné době pracuje na jiném pracovním místě a nadále po malých částkách splácí a uvažuje
o oddlužení.

To byl příběh jedné klientky organizace MESADA, z. s., která poskytuje sociální služby sociální rehabilitace a osobní asistence a realizuje projekty zaměřené na podporované zaměstnávání u osob se zdravotním postižením. V novém projektu s názvem Podporované zaměstnání – cesta ze sociálního vyloučení (reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630) budou účastníky projektu lidé bez zdravotního postižení, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučení. Jde o lidi, dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, dluhy, odkázané na sociální dávky a sociální služby. Často se potýkají s předsudky ze strany okolí, ale také ze strany zaměstnavatelů.

Účastník projektu získá znalosti, dovednostmi a v ideálním případě pracovní zkušenosti, zorientuje se ve světě práce a ve svém životě. Někteří účastníci absolvují placenou praxi, někteří budou mít zkušenost z práce na konkrétním pracovním místě, někteří budou dále pracovat i po skončení projektu. Účastníci budou mít možnost využít bezplatné právní poradenství. Součástí projektu je podpora účastníka na pracovním místě. Pracovní konzultant bude docházet s účastníkem do práce, u placené praxe po celou dobu, u pracovního poměru podle potřeby. Pomůže účastníkovi zvládnout pracovní činnosti, ale také komunikaci s kolegy a nadřízenými. Společně budou pracovat na tom, aby spokojený byl účastník projektu i zaměstnavatel.

Projekt běží od 1. 10. 2019, ukončení je plánováno 30. 6. 2022. Zájemci naleznou kancelář projektu na písecké adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova Všeobecné zdravotní pojišťovny),
II. patro. Kontaktovat nás je možno i telefonicky na telefonním čísle 608 860 030. Ozvat se nám mohou i zaměstnavatelé, kteří by chtěli zaměstnat účastníky projektu. Na pracovní místo poskytneme dotaci v plné výši na dobu až 6 měsíců.

Tamara KřivánkováCentrum aktivní senior
přednáška na téma vysoký krevní tlak

Centrum aktivní senior
Kreativní tvoření


Jindřichohradečtí senioři jsou aktivní v každém věku


V Jindřichově Hradci pracuje se seniory už 15 let spolek MESADA. Aktivity probíhají
v jindřichohradeckých domech s pečovatelskou službou a jsou přístupné jejich obyvatelům i seniorům, kteří bydlí v okolí. Do nabídky aktivit patří různé přednášky, výtvarné aktivity, trénink paměti, hudební
a taneční vystoupení, kondiční cvičení na míčích. Oblíbená jsou karetní odpoledne a společné zpívání.

Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 bylo uskutečněno 1095 kontaktů v rámci 243 aktivit. V uvedeném období byla činnost Centra Aktivní senior podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 120 000,-Kč,
z celkového předpokládaného rozpočtu ve výši 445 796,-Kč.

Skupinových aktivit se účastní senioři s různými obtížemi se zrakem, sluchem, pohybovým aparátem, jemnou motorikou, ale i psychickými obtížemi. Je-li to třeba, věnují se pracovníci centra seniorům
i individuálně, pokud si potřebují promluvit o svých trápeních nebo radostech.

Ředitelka spolku Tamara Křivánková zdůrazňuje: „Myslím, že našim klientům (ale i nám) zpříjemňujeme a zpestřujeme život. Průměrný věk účastníků aktivit je 82 let. Většinu aktivit připravujeme pro menší skupiny seniorů, abychom měli prostor pro individuální přístup.”

V září proběhla přednáška Kosmetika a líčení pro seniorky. Přítomno bylo 9 seniorek. Diskutovalo se
o líčení, líčilo se, trochu se mluvilo i o trápeních, hodně se smálo. Kdo se nelíčil, vyprávěl ostatním vtipy… Při loučení jedna seniorka zhodnotila strávený čas slovy: „Ty tři hodiny mi moc pomohly, když jsem sem přišla, byla jsem bez energie, vyčerpaná péčí o nemocného manžela. Prima parta ženských, skvělá lektorka, po dlouhé době jsem se ze srdce zasmála.” Ředitelka spolku k tomu dodává: „Podobné ohlasy jsou pro náš tým pohlazením po duši a povzbuzením do další práce. Budeme rádi, pokud budeme moct nabídnout bezplatnou účast na našich aktivitách dalším jindřichohradeckým seniorům.”Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou Zuzanou Kořínkovou

Září v Centru aktivní senior

Centrum aktivní senior
hudební vystoupení - romantické klávesy Petra Mottla

Centrum aktivní senior
přednáška - přestavba a zprovoznění zámku Jindřichův Hradec aj.

Centrum aktivní senior
přednáška - Stáří a stárnutí v současné společnosti

Centrum aktivní senior
pohodové odpoledne s harmonikou

odkaz na článek v Píseckém světě
Benefiční koncert pro MESADU

Centrum aktivní senior
letní oddychové promítání filmu pro pamětníky

Centrum aktivní senior
hudební a taneční vystoupení žáků ZŠ II

Centrum aktivní senior
přednáška - Žít aktivní život

Benefiční koncert pro Mesadu

Centrum aktivní senior
taneční vystoupení skupiny LA FAARIA

Centrum aktivní senior
Přednáška - Zdraví pro seniory

Centrum aktivní senior
Přednáška - Neznámé krásy Taiwanu

Centrum aktivní senior
Přednáška - Prarodiče a vnoučata

Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou paní Zuzanou Kořínkovou

Centrum aktivní senior
Přednáška - Léčivá moc smíchu

Květen v Centru aktivní senior

Mesada vás zve

Den otevřených dveří


Zahájení realizace projektu „Cesta ke změně II“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206
Období realizace projektu: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020


 • Jste osoba se zdravotním postižením?
 • Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?
 • I Vy můžete být pro zaměstnavatele zajímaví!
 • I Vy máte zaměstnavateli co nabídnout!

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě
 • pomoc při hledání pracovního místa odpovídajícího Vašim možnostem a představám
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání
 • možnost rekvalifikace
 • praxe u zaměstnavatele
 • možnost pracovní asistence
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu
 • profesionální zkušenosti s metodou podporované zaměstnávání

Kdo může být účastníkem projektu?

 • osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo osoby se zdravotním znevýhodněním
 • osoby, kterým byla odebrána invalidita prvního nebo druhého stupně méně než 12 měsíců před vstupem do projektu

Máte zájem, můžete se na nás obrátit:


Písek:
MESADA, z. s.
nábřeží 1. máje 2518
397 01 Písek
Mob.: 608 860 030
E-mail: pisek@mesada.eu
Vimperk:
MESADA, z. s.
1. máje 74
385 01 Vimperk
Mob.: 608 860 070
E-mail: vimperk@mesada.eu
Jindřichův Hradec:
MESADA, z. s.
Růžová 30/II
377 01 Jindřichův Hradec
Mob.: 608 860 010
E-mail: jhradec@mesada.eu
Ukončení projektu „Cesta ke změně“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128
Období realizace: 15.3.2017 – 14.3.2019


Touto cestou chceme poděkovat všem spolupracujícím institucím a jednotlivcům, dále zaměstnavatelům, zaměstnancům i účastníkům projektu, kteří se podíleli na realizaci projektu „Cesta ke změně“.Kurz první pomoci


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováVítáme společně jaro


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováPočítačový kurz

Na co máte nárok z veřejného zdravotního pojištění

Přednáška Mesada Písek

Aktivní senior - Přednáška „Jak chránit co nejlépe své bezpečí“


Mesada v únoru


Trápí Vás sluchové postižení, máte problémy s naslouchátky? Pak právě pro Vás je určena pomoc Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Tábora. Do Mesady přijedou jeho pracovnice v roce 2019 v těchto termínech: 12. 2., 9. 4., 25. 6., 24. 9. a 26. 11. Najdete nás ve společenské místnosti Mesady .,z. s., v Růžové ulici č. 30/II. Služba probíhá vždy od 9.00 – 11.00 hodin v Mesadě, kromě toho zajíždí i do Domova seniorů v Otíně č. 103.
Klienty zde naučí se sluchadlem zacházet a starat se o něj, dostane se jim poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky, zprostředkují opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami a mohou získat pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu práce. Dostanou také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a sluchadel po dobu opravy. Kromě toho si zde mohou zakoupit baterie, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry apod.) Bude možnost výměny hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce.K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury k této tematice.
V úterý 19. 2. 2019 přivítáme ve 13.30 hodin v Mesadě Bc. Petru Holcovou z VZP s přednáškou
„Na co máte nárok ze zdravotního pojištění?“


Eliška MacurováRekvaliční kurz v rámci projektu Cesta ke změně


V rámci projektu Cesta ke změně reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 probíhá rekvalifikační kurz pro účastníky.
Ohlédnutí za prosincem v Mesadě v Jindřichově Hradci

Aktivní senior - Vánoční prodejní výstava v Jindřichově Hradci

Zajímavě o 1. republice v Jindřichově Hradci

První republika v Jindřichově Hradci

Trénování paměti speciál

Úspěšná přednáška
Na pomoc osobám se sluchovým postižením


V pondělí 17. 9. 2018 se v jindřichohradecké Mesadě v Růžové ulici č. 30/II uskuteční ve 13°° hod. přednáška ing. Zdeňka Kašpara z Plzně „Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.“

V termínech 25. 9. a 27. 11. 2018 se Vám na stejném místě budou od 9.30 hod. věnovat pracovnice Poradenského centra při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR z Tábora. Čeká Vás zde poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené, zprostředkování opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami, možnost zapůjčit si sluchadla po dobu opravy, možnost zakoupení baterií do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce atd.), výměna hadiček k individuální tvarovce a vyčištění koncovky v ultrazvukové čističce. K dispozici budou zdarma letáky a katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro osoby se sluchovým postižením.Den poskytovalelů sociálních služeb

Aktivní senior - Vystoupení dětí z 2. ZŠ

Aktivní senior - Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek

Aktivní senior - Posezení s harmonikou

Aktivní senior - Trénování paměti speciál

Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Jarní výstava

Aktivní senior - Povídání s instruktáží na téma
První pomoc

Aktivní senior - Odpoledne s deskovými hrami

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONTAKTŮ!
Nové kontakty:

 • centrála Písek – mob.: 608 860 030
 • pobočka Jindřichův Hradec – mob.: 608 860 010
 • pobočka Vimperk – mob.: 608 860 070


Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Poděkování

Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?


Projekt Cesta ke změně, reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 více zde pokračuje
v realizaci. K 31. 12. 2017 bylo v projektu podpořeno celkem 36 účastníků v Písku, Jindřichově Hradci
a Vimperku!

Zájemci mohou do projektu dále vstupovat! Pro osoby se zdravotním postižením je projekt příležitostí, jak si zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností v oblasti práce a nelézt tak vhodné zaměstnání.

Neváhejte a kontaktujte nás zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektuPoděkování

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Vánoční přání

Aktivní senior - Vánoční naladění v MESADĚ

Aktivní senior - Babiččino vánoční kouzlo - výstava

Změna adresy sídla a pracoviště v Písku


Od 1. 12. 2017 nás v Písku najdete na adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova VZP, 1. patro, výtah k dispozici). Těšíme se na Vás i na novém místě.

Aktivní senior - Sváteční posezení

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Přednáška PČR - „Zůstat v bezpečí“

Malé poslechové odpoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne

Podzimní povídání


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě,
 • pomoc při hledání pracovního místa,
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání,
 • možnost rekvalifikace,
 • praxe u zaměstnavatele,
 • možnost pracovní asistence,
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
 • profesionální zkušenosti.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zde


Ing. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Karetní odpoledne

Přednáška senior v dopravě

Karetní odpoledne

Sportovní klání seniorů


Uživatelé služby „Aktivní senior“ se zúčastnili akce s názvem „4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE“, která se konala 8. června 2017 v Českých Budějovicích. Kromě několika zasloužených medailí si senioři odvezli pohár za 2. místo v hodu na koš.

Fotografie z této akce naleznete zdeKaretní odpoledne

Hudební a pohybové vystoupení dětí


yr ??

Sportovní hry seniorů

Karetní odpoledne

Májové vyprávění

Karetní odpoledne


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílem projektu je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného zaměstnávání, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně dovedností pro uplatnění na trhu práce osob se zdravotním postižením z řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Poděkování

Karetní odpoledne

Maškarní na Větrné

Povídání na téma velikonoční tradice

Jarní prodejní výstava

Povídání na téma RETRO


Veřejná sbírka


Dne 8. 2. 2017 byla umístěna zapečetěná pokladnička na veřejnou sbírku v lékárně Dr. Max, Alšovo náměstí 74/11, Písek. Finanční výtěžek bude použit na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme lékárně za možnost umístnění pokladničky a za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

administrativaPoslechové dopoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne


Změna názvu a sídla organizace


Od 1. 1. 2017 došlo ke změně názvu z MESADA, občanské sdružení na MESADA, z. s. a dále ke změně sídla, které nyní máme na adrese: Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek.akce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300